Praca dla matek

Jednak wciąż rynek pracy nie jest przyjazny dla matek. Także dla młodych kobiet, mają one w związku z tym mniejsza szansę na karierę, na znalezienie pracy, niż młodzi mężczyźni. Od razu jest przecież wiadomo, że taka kobieta prędzej czy później będzie chciała mieć dziecko, co oczywiście dla pracodawcy niezależnie od wszelkich uwarunkowań jest problem i zawsze takim problemem będzie. Rodzi to konieczność zapewnianie takiej kobiecie odpowiednich warunków, wiadomo też, że będzie ona chciała skorzystać z urlopu zdrowotnego na czas ciąży, potem z macierzyńskiego, a nierzadko i z wychowawczego. Dlatego mogą się pojawiać różne problemy dla pracodawcy. Trudno by prywatny przedsiębiorca miał ponosić te koszty, bo mu się to nie opłaca. Dlatego to państwo w całości powinno brać na siebie te koszty, częściowo bierze, jednak to pracodawca musi znaleźć nową osobę na zastępstwo, zainwestować w jej szkolenia oraz rozwój. Dlatego tutaj wcale nie jest tak łatwo. Potem ta kobieta musi przecież wrócić do pracy.

Czy da się połączyć karierę z macierzyństwem

Nie zawsze da się połączyć karierę z macierzyństwem, choć oczywiście jest to możliwe. Jednak w wielu przypadkach jest to uzależnione od sytuacji finansowej kobiety, od tego, czy sama dużo ona zarabia, czy ma wsparcie w mężu i rodzinie, gdyż różnie z tym bywa. Jednak nie ma takiego wsparcia, jeśli tak jak większość kobiet nie robi kariery, tylko pracuje dla zarobku, nie dla rozwoju, zarabia nie a wiele i nie ma za wielkich perspektyw związanych z możliwościami poprawy warunków pracy – to wtedy mogą się pojawiać różne problemy, tutaj więc zawsze tak naprawdę liczy się to, jak taka kobieta do tego podchodzi, czy na pewno odpowiedzialnie, czy wie, jak trudne może być samodzielne utrzymanie dziecka i sobie, gdy się okaże, że jej decyzje życiowe jednak były nieodpowiednie. Dlatego to dążenie do samodzielności zawodowej i do odwlekanie decyzji o dziecku ma przeważnie po prostu słuszne, logiczne uzasadnienie, dlatego jak najbardziej na te kwestie zwraca się zawsze uwagę podejmując te poważne życiowe decyzje.

Dlaczego trudno połączyć jest karierę z macierzyństwem

Nadal, mimo wielu różnych programów itd., wciąż jest duża obawa młodych kobiet, związana z macierzyństwem. Najpierw wybierają one kształcenie, pracę, ustabilizowanie życia, mieszkanie, zapewnienie sobie wygodnych warników itd. Często więc decyzja o dziecku jest odwlekana, niekoniecznie jest to kwestia tak naprawdę realnego wyboru. Tutaj więc tych możliwości jest sporo. Trzeba umieć podejmować te decyzje, wiele młodych kobiet po prostu z odpowiedzialności, rozsądku, nie ładuje się w takie trudne sytuacje. Wiedzą one dobrze, że obecnie jest inaczej, że związki się coraz częściej rozpadają a to zawsze na kobiecie będzie bardziej ciążyć ciężar związany z wychowaniem dziecka. Mężczyźni nawet nie płacą alimentów, to jest bardzo powszechny problemów, nie mówiąc już o tym, że nierzadko te kwoty są za małe by dziecko utrzymać. Poza tym jeśli kobieta zaszła w ciążę w młodym wieku, nigdy nie pracowała – to run o jej w ogóle będzie znaleźć pracę, a na utrzymaniu oprócz siebie będzie mieć jeszcze dziecko, więc to byłoby trudne.

Wychowanie dzieci a kariera

Niestety nadal tak jęt, że to kobieta większą odpowiedzialność ponosi w związku z urodzeniem dziecka. To są uwarunkowania, które się nie zmieniają, mimo zmian społecznych i kulturowych. To jest niezmienne. Jednak teraz panie są bardziej odpowiedzialne, co prawda niesie ze sobą to konsekwencje społeczne i demograficzne, związane z tym, że tych dzieci coraz mniej się rodzi. Jednak tej tendencji nie da się zatrzymać. Kobiety muszą bardziej odpowiedzialnie do macierzyństwa pochodzić, tak musi być, teraz, gdy możliwa jest kontrola urodzeń. To naturalna tendencja, która endzie mieć miejsce także w przyszłości. Jest to związane z tym, że obecnie rola rodziny nie jest tak duża. Związki już nie trwają od ślubu do śmierci, często rodziny się rozpadają. Tak już jest w krajach zachodnich, teraz w Polsce także ta tendencja się nasila i będzie jeszcze bardziej postępować. Nic więc dziwnego, że wiele młodych kobiet nawet nie wyłącznie z wygody, ale też z rozsądku nie chce we wczesnym wieku zostać matkami czy w ogóle nie chce zostać matkami. To po prostu wyraz ich rozsądnego podejścia do tematu.

Problemy samotnych matek

Samotne macierzyństwo jest bardzo trudne. Z wielu względów. Dotyczy to zwłaszcza tych kobiet, które nie mają odpowiedniego wykształcenia, nie mogą podjąć pracy, która daje im satysfakcje finansową i możliwość utrzymania siebie i dziecka. Dlatego tutaj jest to dość spory problem, tymczasem staje się coraz powszechniejszy. Coraz powszechniejsze są rozwody, rozpady związków. Już wiele osób nie stara się walczyć o związek, o utrzymanie rodziny. Po prostu to zmiana mentalności. Ta zmiana mentalności jednak niesie ze sobą konieczność przeobrażeń. To musi prowadzić zawsze do tego, by kobiety jednak miały łatwej na rynku pracy, by mogły pracować i podejmować zatrudnienie, by matkom były to ułatwiane. To dlatego, że inaczej takie kobiety nie będą się mogły w ogóle w tej obawie decydować na dziecko. Przecież jest to odpowiedzialność, za dziecko, za rodzinę. Tymczasem mąż czy partner może odejść, wtedy na ogół alimenty nie pozwalają na to, by się utrzymać, poza tym alimenty są na dziecko, tylko o ukończenia przez nie nauki, a kobieta – nie ma się z czego utrzymywać.

Na jakie problemy natykają się matki

Niestety wciąż jest tak, że macierzyństwo i karierę trudno jest ze sobą pogodzić. Dlatego wiele młodych kobiet tą decyzję o zostaniu matkami odkłada. Z wielu przyczyn jest to korzystne, z wielu też niekorzystne, trzeba więc zastanowić się, jaka decyzja w danym przypadku będzie najlepsza. Korzystne jest to dlatego, że mimo wszystko jednak kobieta powinna mieć możliwość samodzielnego utrzymania się – niestety na ogół kobiety, które zostają matkami w młodym i bardzo młodym wieku, są wykluczone na zawsze lub na bardzo długie lata z rynku pracy. To wkroczenie na rynek pracy, gdy już są starsze, nie zawsze jest w ogóle możliwe. Niekiedy te panie nie zdążyły się wykształcić, zdobyć zawodu, rozpocząć jakikolwiek pracy. Potem , po urodzeniu dziecka nie mają więc za bardzo możliwości zarobkowania. Tymczasem związki, rodziny się coraz częściej rozpadają. Taka kobieta potem nie ma w jaki sposób się utrzymać – nie może liczyć na swojego mężczyznę. Mąż może odejść – po wielu latach małżeństwa, gdy taka kobieta, która się poświęciła dla męża i dzieci, już za bardzo nie ma szans na pracę.

Łączenie kariery i macierzyństwa

Tak naprawdę wciąż dużym problemem jest łączenie pracy i macierzyństwa. Nie zawsze te czynniki da się w ogóle pogodzić. Takie nastawienie ma wiele młodych kobiet. Inne są też teraz relacje, związki nie są na tyle poważne, często się rozpadają, wiele nawet małżeństw kończy się przecież rozwodem. Kobiety więc nie mogą podejmować zbyt pochopnie tych decyzji o macierzyństwie, gdyż aby mogły takie decyzje podejmować, muszą się czuć bezpiecznie – pod względem rodzinnym oraz ekonomicznym. O to zaś jak się okazuje coraz trudniej, stąd tak wiele kobiet po prostu świadomie z macierzyństwa albo decyduje się na nie późno, co oznacza na ogół, ze mają tylko jednak, rzadziej dwoje dzieci. Dlatego tutaj ten czynnik, związany z chęcią usamodzielniania się finansowego kobiet jest i zawsze będzie szczególnie ważny. To świadczy tylko o odpowiedzialności młodych kobiet, o tym, ze widzą, co może je czekać i że muszą rozsądnie zaplanować swoją przyszłość, by były w stanie w razie czego same siebie i swoje dziecko utrzymać.

Dlaczego młode kobiety mają problemy z pracą

Młode kobiety mają niekiedy bardzo duże problemy ze znalezieniem pracy. Wiązać są one przez pracodawców gorzej postrzegane, jako te, które są po prostu potencjalnymi matkami. Prędzej czy późnej będą więc chciały urodzić dziecko, a te konsekwencje finansowe w dużej mierze spadną więc na firmę, która je zatrudnia. Dlatego tutaj jak najbardziej trzeba się dobrze zastanowić nad tym, jakie się ma te możliwości podejmowania działań, jakie są konsekwencje tego działania i z jakimi się przyjdzie zmierzyć kłopotami. Dlatego jak najbardziej trzeba dobrze się nad tymi czynnikami i problemami zastanowić, by nie okazało się, że decyzja o macierzyństwo może bardzo pogorszyć sytuację na rynku pracy, tutaj to kobieta, niekiedy niestety wciąż pozostawiona sama sobie, gdyż związki mogą się przecież rozpadać, będzie te konsekwencje ponosić. Stąd tak naprawdę taka obawa wśród młodych kobiet, czy w ogóle mają one podejmować decyzje o zachodzeniu w ciążę czy też raczej nie, czy ta obawa zwycięży czy się to przełamie.

Problemy kobiet z pracą

Niestety wciąż tak jest, ze to kobiety ponoszą więcej konsekwencji związanych z zajściem w ciążę, konsekwencji zawodowych i finansowych, tym bardziej może być to dotkliwe, że obecnie małżeństwa często się rozpadają, wtedy kobieta nie może liczyć na pomoc, choć oczywiście są alimenty, jednak taka kobieta, która już we wczesnym wieku zdecydowała się zostać matką, bardzo krótko przed ciążą pracowała lub nawet w ogóle. Nie ma ukończonych szkół, nie ma nawet zawodu – będzie te konsekwencje ponosić, w sytuacji, gdy mąż od niej odjedzie. Będzie miała bardzo trudne warunki, gdyż znalezienie pracy przez samotną matkę jest trudne, a pogodzenie pracy z macierzyństwem jest wręcz niekiedy niewykonalne, gdy nie ma pomocy ze strony rodziny, nie mówiąc już o ojcu dziecka. Młode kobiety więc decydują się bardzo rozsądnie na to, by jednak w pewnym stopniu przynajmniej najpierw się usamodzielnić, najpierw zyskać jakąś wiedzę, jakieś możliwości zawodowe, a dopiero potem, wiedząc, ze są w razie czego w stanie się samodzielnie utrzymać, podejmują te decyzje o macierzyństwie lub nie.

Kobieta pracująca – czy zostać matką

Dla wielu kobiet decyzja o macierzyństwie jest bardzo trudna. Tak naprawdę jeśli kobieta we wczesnym wieku zajdzie w ciążę, nie może za bardzo liczyć na to, że uda się jej jakoś łatwo wejść na rynek pracy, czy w ogóle myśleć o rozwoju kariery, rozwoju osobistym. To jest oczywiście możliwe, ale są to wyjątki. Tutaj chodzi choćby o zmęczenie, o inne priorytety. Dla matki zawsze jednak najważniejsze będzie dziecko. Dlatego już na tym etapie, gdy zaczyna się robić karierę, gdy już się ma dziecko – może być to utrudnione. Nic więc dziwnego, że panie, które mają jakieś aspiracje choćby zawodowe czy naukowe, przesuwa ten moment zajścia w ciążę. Dlatego jak najbardziej warto dobrze się zastanowić nad tym, jakie się ma priorytety i jakie się konsekwencje w obu tych przypadkach ponosi, bo zawsze to będą jakieś konsekwencje. Dlatego warto także to brać pod uwagę. Podejmując decyzje. Macierzyństwo to obecnie jest oczywiście wybór, ale wiele kobiet boi się podjąć tą decyzję, w obawie o pracę.